TerugKorte inleiding uitgesproken door Roel Hoogenboom op 28 april 2013 in de RUIMTELA te Houwerzijl bij de opening van 'Tekeningen - drie benaderingen' met werk van Lisa de Goey, Threes Visser en Jan Swart:


De RUIMTELA - ruimte voor kunst - biedt ongeveer 4 x per jaar aan professionele kunstenaars een podium voor hedendaagse beeldende standpunten. Als kerkje gebouwd en tot expositieruimte verbouwd heeft het gebouw een unieke sfeer die het exposeren van werk ten goede komt.

Soms zegt men 'Galerie Ruimtela', maar het is niet echt een galerie in die zin, dat de verkoop helemaal voorop staat. Een vriend van me zei onlangs: het is eigenlijk meer een klein museum, zonder vaste collectie. Daar zit wel wat in. Het is een klein kunstkerkje waar zonder entree te betalen kennis kan worden genomen van nieuwe beeldende uitingen. Maar er kan wel werk worden gekocht, niet zo zeer om aan te verdienen, maar eerder om de gemaakte kosten te dekken. En zoals u weet zijn er dan drie instanties erg blij: de koper zelf met het pas verworven kunstwerk, de kunstenaar met deze blijk van waardering en de RUIMTELA met deze ondersteuning, die een deel van de kosten goedmaakt.

Voor wie mij niet kennen: mijn naam is Roel Hoogenboom, ik ben eigenaar van de RUIMTELA en probeer deze - destijds als kerkje ontworpen ruimte - ten dienste te stellen aan het exposeren van beeldend werk. Waarom? Omdat veel kunstenaars in ateliers bezig zijn een eigen pad te vinden en te volgen, dat kan leiden tot nieuwe mentale werelden. De ontdekkingen die zij doen - vaak met vallen en opstaan - kunnen toch niet onbekend blijven? Die moeten getoond worden aan een publiek dat is geïnteresseerd en dat daarvoor gevoelig is.

Nu is het de beurt aan drie kunstenaars uit Groningen om met tekeningen te exposeren: Lisa de Goey, Threes Visser en Jan Swart. Waarom Groningse kunstenaars? Daarvoor is geen reden. Dat is puur toeval.

Waarom tekeningen? Omdat tekeningen een categorie vormen in de kunstuitingen, die één van de vele facetten is van de veelzijdigheid waarin beeldende kunst zich kan tonen. Die facetten probeert de RUIMTELA te belichten. Tekeningen neigen er toe vooral snel en doeltreffend denkbeelden, visies en interpretaties op papier weer te geven, waarbij meestal alleen lijnen worden gebruikt. Maar de expositie van dit werk laat zien dat dat lang niet altijd zo hoeft te zijn. Men kan ook langdurig aan een tekening werken. Men kan ook een kwast hanteren en niet alleen lijnen maar ook vlakken laten zien.

Het werk van Lisa de Goey is conceptueel, ze bedenkt vooraf wat te doen en maakt afspraken met zichzelf over haar methode. Het werk kenmerkt zich door rust, stabiliteit en de tijd die in haar lijnvoering ligt besloten. Zij tekent letterlijk minuten, uren en dagen. In de reeks '24 uur' ziet u de hele week gerepresenteerd van zondag tot en met zaterdag.

Het werk van Threes Visser komt voort uit haar innerlijk landschap. Dat weet zij vrij te maken door zich in bepaalde perioden te ontdoen van alle dagelijkse, emotionele ballast. Het resultaat laat zich lezen als een onomstotelijke realiteit. Daarnaast maakt zij beeldjes van gevonden voorwerpen, waarvan er hier enkele worden getoond als een licht ruimtelijk contrast met de tekeningen aan de vlakke wanden.

Het werk van Jan Swart is enorm eigenzinnig en toont in zijn zwarten en witten en bijzondere lijnvormingen een geheel eigen expressiviteit. Door eerst Chinese inkt met enig toeval over het papier te sturen ontstaat een begin dat hij vervolgens door een constructie van lijnen en vlakken tot een hechte compositie weet te smeden.

Is het niet verbazingwekkend dat tekeningen zónder enige verwijzing naar bekende vormen of begrippen, zonder figuratie dus, zúlke verschillende werelden weten op te roepen? Dat grote verschil in benadering laat zich bijvoorbeeld zien in de tijd die ieder afzonderlijk gebruikt om een tekening tot stand te brengen. Als je het Jan vraagt zegt hij: 'weken tot jaren'. Threes zegt: enige weken, maar ook eigenlijk de voorafgaande veertig jaren'. Lisa zegt, afhankelijk van welk werk het is: 'precies 308 minuten'.

Bij het inrichten stond ik uiteraard voor de vraag: hoe kan het lukken om zulk divers werk te combineren tot een boeiende tentoonstelling? In dit geval is gekozen voor allereerst een eigen domein voor iedere kunstenaar. Daarin komt het werk in eigen omgeving tot leven. Maar vervolgens dringt het door in het gemeenschappelijke domein waar het verschillende werk elkaar ontmoet. Threes via de zuidwand en Jan via de noordwand. Het ontmoet elkaar maximaal aan de gevel rond de absis. Met van iedere kunstenaar drie werken ontstaat gezamenlijk één expositie, waarin de verschillen zichtbaar worden.

Roel Hoogenboom
28 april 2013

Terug


inlichtingen - Roel Hoogenboom/ M +31(0)6 – 1669 2184/ E roel@ruimtela.nl